Old MacDonald

Fundus Catōnī erat:  Ī AE Ī AE Ō!

Et in hōc fundō porcus erat:  Ī AE Ī AE Ō!

Cum oenc oenc hīc, tum oenc oenc illīc,

Hīc oenc, illīc oenc, ubīque oenc, oenc,

Fundus Catōnī erat:  Ī AE Ī AE Ō!

 

…canis:  baubau!

…fēles:  miau!

…ovis: bā bā!

…bōs:  mū mū!

…gallus:  cucurrū!

 

 

Twinkle, Twinkle Little Star

Mīcā, mīcā, parva stēlla,

Mīror quaenam sīs tam bella!

Splendēns ēminus in illō,

Alba velut gemma, caelō.

Mīcā, mīcā, parva stēlla,

Mīror quaenam sīs tam bella!

 

 

Frère Jacques

Nōnne dormīs, nōnne dormīs,

Frāter mī, frāter mī?

Sōnā matūtīnās, sōnā matūtīnās!

Tintinnum, tintinnum.

 

 

You Are My Sunshine

Tū es sōl meus, sōl sōlus meus,

Laetificās mē cum nūbēs sunt.

Ō numquam sciēs quantum tē amem!

Nōlī sōlem mihi auferre.

 

 

My Bonnie Lies over the Ocean

Trans aequora abiit Chloē,

Abest Chloē longissimē;

Trans aequora abiit Chloē,

Reddātur amāta Chloē.

Reddās, Ō reddās, Ō reddās amātam mihi, mihi!

Reddās, Ō reddās, Ō reddās amātam mihi!

 

 

My Country, ‘Tis of Thee

Tē canō, patria, candida lībera, tē referet.

Portus et exulum, et tumulus senum,

Lībera montium vōx resōnet.

 

 

Row, Row, Row your Boat

Flūmen placidē nāvigā tuum,

Hilarē, hilarē, hilarē, hilarē,

Vīta somnium.

 

 

If You’re Happy

Sī tē esse scīs beātum, plaude sīc!

Sī tē esse scīs beātum, plaude sīc!

Sī tē esse scīs beātum, vērē vultum habēs grātum,

Sī tē esse scīs beātum, plaude sīc!

 

 

When Johnny Comes Marching Home

Ioannem reversum praeter spem, euoe, euoe!

Salvēre iubēmus mīlitem, euoe, euoe!

Acclāmant hunc et celebrant

Virī, puellae advolant,

Cum revenit domum bonus Ioannulus.

 

 

For He’s a Jolly Good Fellow

Sodālis ille iūcundus ter

Nec quisquam dubitat.

 

 

Gaudeamus Igitur

Gaudeāmus igitur

Iuvenēs dum sumus. bis

Post iūcundam iuventūtem,

Post molestam senectūtem,

Nōs habēbit humus. bis

 

Vīvat acadēmia,

Vīvant professōrēs! bis

Vīvat membrum quodlibet,

Vīvant membra quaelibet,

Semper sint in flōre.  bis

 

Vīvat et rēs publica

Et quī illam regit. bis

Vīvat nostra cīvitās,

Vīvat haec sodālitās

Quae nōs hūc collegit.

 

 

Caesar’s Marching Song

  1. Ecce, Caesar nunc triumphat, quī subēgit Galliam,

Civiumque multitūdō celebrat victōriam.

 

Refrain

Gāius Iūlius Caesar noster, imperātor, pontifex,

Prīmum praetor, deinde cōnsul, nunc dictātor, moxque rēx.

 

  1. Ēn!  Victōrēs prōcēdentēs, laetī flōribus novīs,

Magnā praedā sunt potītī et captivīs plūrimīs.

 

  1. Exsultantēs magnā vōcē, “Iō triumphe!” concinunt,

Dum aurātum ante currum victa oppida ferunt.

 

  1. Lēgiōnēs Viam Sacram tōtam complent strepitū,

Capitōlīnumque collem scandit Caesar in currū.

 

  1. Ō sōl pulcher, Ō laudande!  Caesarem recēpimus,

Et corōnā triumphālī honōrātum vīdimus.

 

Sharing is good... facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Nos sequiminí! facebooktwitterfacebooktwitter